Bağlantıda kalın

Gizlilik politikası

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASINA YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

OLAYBURADA.COM, teknoloji, oyun haberleri ile birlikte kültür, eğlence kategorilerinde, özgün ve yerleştirilmiş çeviriler paylaşan bir internet sitesi olarak ziyaretçi ve kullanıcılarının gizliliğine değer vererek paylaşılan kişisel bilgilerin gizliliği ve güvenliğini koruyoruz. www.olayburada.com internet sitesi ve portallar üzerinden topladığımız veriler ve bu verilerin güvenliği için işbu “ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına Yönelik Aydınlatma Metni” hazırladık.

1) VERİ SORUMLUSU

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiye veri sorumlusu denir. www.olayburada.com internet sitesinin site yöneticileri (adminleri) ver sorumlusu olarak ilgili kanun tanımındaki sorumlulukları yerine getirmekle yükümlüdür.

2) KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI VE AKTARILMASI

www.olayburada.com üzerinden üyelik, testlere katılım gibi amaçlarla elektronik formlar aracılığıyla sağladığınız size ait olan kişisel veriler ile kişisel verileriniz olmayan ve teknolojik altyapımızı geliştirmek amacıyla bizim tarafımızdan ve 3. Kişiler tarafından toplanan davranışsal veriler elde ediyoruz. Bu verileri, kullanıcılarımıza kullanıcı memnuniyetini arttırmak amacıyla kişiselleştirilmiş hizmetler sunmak, kullanıcılarımızın bize izin verdiği ölçüde onlarla iletişime geçip yeni gelişme ve içeriklerden haberdar etmek, internet sitemizin teknik açıdan fonksiyonlarını izlemek ve gerektiği gibi çalışmasını sağlamak, kullanıcılarımızın internet sitemizden ücretsiz olarak yararlanabilmeleri için reklam satış amaçları ile kullanmak, size yeni hizmetlerimiz hakkında bilgi vermek, kullanıcı kimliğini gizleyerek onları çeşitli istatiksel değerlendirmelerde kullanmak, adli ve idari mercilerce talep edilmesi halinde onlara yardımcı olmak, sistemsel sorunları ivedilikle çözümleyebilmek amacıyla kullanıyoruz.
Bir sözleşmenin ifası, veri güvenliği, 6698 sayılı kanunda belirtilen haller ve yukarıda belirtilen diğer amaçlarla verilerinizi, yurt içindeki veya diğer ülkelerde bulunan sistemlere aktarabiliriz.

3) KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kullanıcılara ile ilgili verileri kısmen veya tamamen otomatik olan veya olmayan yollarla mevzuat çerçevesinde veya sözleşmesel yollarla belirlenen haller gereği olarak topluyoruz. Size ait kişisel verilerinizi, www.olayburada.com olarak sitemize üye ve kayıt olduğunuzda, sosyal medyada reklam ve pazarlama ilanlarımıza giriş yaptığınızda, yorum ve
oylama gibi sitemizde kamuya açık içerik oluşturduğunuzda ve çerez, konum takipli reklam hizmeti uygulamaları ile toplamaktayız.

a) Üyelik ve Kamuya Açık Oluşturduğunuz İçerikle Veri Toplama:
İnternet sitemize isim, soy isim, elektronik posta, adres gibi bilgilerinizi kayıt olurken veya bizimle iletişime geçerken paylaştığınız verileri toplamaktayız. Yorum yazmak, oy vermek, puanlama yapmak gibi diğer kullanıcıların erişebileceği şekilde kamuya ifşa etmeyi tercih ettiğiniz kişisel verilerinizi paylaşmanız durumunda açık rızanız olmadan istatistiki, reklam ve promosyon amaçlı kullanabiliriz.

b) Sosyal Medyada Reklam ve Pazarlama İlanlarımıza Giriş Yolu İle Veri Toplama:
Facebook, Youtube, Instagram, Twitter gibi sosyal medya ağlarında sosyal eklentilerimiz bulunmaktadır. İşbu sosyal medya ağlarında hesaplarınız aracılığıyla reklam ve etkentilerimizle etkileşime girmeniz halinde söz konusu sosyal ağlar tarafından tarafımıza gönderilen verileri işleme, aktarma ve saklama yetkilerini tarafımıza vermiş olursunuz. Sosyal ağlar üzerinden yaptığınız kayıt ve üyelik işlemleri kapsamında IP adresi bilgilerinizi toplayabiliriz. Sosyal ağlar ve üyelik hesaplarınız arasındaki eşleşmeyi dilediğiniz zaman kaldırabiliriz.

c) Çerezler:
Çerezler bir internet sayfası sunucusu tarafından sabit sürücünüze iletilen küçük metin dosyalarıdır. Bu yolla, IP adresi, kullanılan tarayıcı, bilgisayarınızdaki işletim sistemi ve internet bağlantınız gibi belirli verileri otomatik olarak elde ederiz. Bu kullanım; Parolanızı kaydeden ve web sitesi sitesi oturumunuzun sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece her ziyaretinizde birden fazla kez parola girme zahmetinden kurtaran çerezleri ve web siteye daha sonraki ziyaretlerde kullanıcıyı hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir. Kullanıcıların web sitesine nereden ve hangi cihazlardan bağlandığı, web sitesi üzerinde hangi içeriği görüntülediği ve ziyaret süresi gibi web sitesini nasıl kullandığınızın tespiti de dahil olmak üzere; web sitesini kullanıcının nasıl kullandığını belirlemek amacıyla kullanırız. Kullanıcının ilgi alanına uygun içerik ve reklamları sunmak, diğer bir ifade ile hedeflenmiş reklam veya tanıtım amacıyla kullanırız.
Söz konusu çerezleri dilediğiniz zaman internet tarayıcınız üzerinden kapatabilirsiniz. Her internet tarayıcısının özellikleri farklı olduğu için çerez özelliklerini kapatmaya ilişkin internet tarayıcınızın yardım özelliğini kullanınız.

4) KİŞİSEL VERİLERİNİZE DAİR HAKLARINIZ:

İlgili mevzuat hükümlerine göre bize başvurarak; Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilir, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebilir, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunları amacına uygun kullanıp kullanmadığımızı öğrenebilir, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteyebilir, sistemimizin işleyişi için gerekli olmayan ve kanuni yükümlülüğü gereği saklamak zorunda
olmadığı veya kanunda saklanması için öngörülen sürelerin sona erdiği kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteyebilir, yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteyebilir, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

5) DİĞER İNTERNET SİTESİ BAĞLANTILARI:

www.olayburada.com ‘da diğer internet siteleri ve uygulamalarına ait bağlantılar kullanabiliriz. Ancak işbu internet siteleri ve uygulamaların mevzuat hükümlerine uyup uymadıkları veya gizlilik politikalarını uygulama yöntemleri konusunda hiçbir sorumluluğumuz bulunmamaktadır.

6) ÇOCUKLARA AİT VERİLER:

18 yaşından küçük kullanıcıların verilerini kasten işlememekteyiz. Eğer bir ebeveyn çocuğunun, kendi rızası olmadan kişisel bilgilerini bizimle paylaştığını fark eder ise bizle ivedilikle iletişime geçmelidir.

7) AYDINLATMA METNİNİN GÜNCELLENMESİ:

İşbu aydınlatma metni yeni yasal yükümlülüklere uymak ve yeni hizmetlerin sunulmasında ve yürürlükteki yasal gereklilikleri yerine getirmek amacıyla, gerektiğinde değiştireceğiz.


Yukarı